Mette Durup Bech
   Biopat og dybdeterapeut - Terapi for krop og sjæl
   
Velkommen

Vigtigt at vide:

Lægeordineret, kemisk medicin kan have bivirkninger og kan blokere effekten af ethvert naturpræparat. Mennesker som indtager  smertestillende midler, nervemedicin, antibiotika o.l. kan derfor ikke altid forvente optimal udbytte af biologiske eller naturmedicinske terapier.

Et behandlingsprogram bør endvidere følges så punktligt som overhovedet muligt, og bør i øvrigt bakkes op af egen indsats.

Specielt tilrådes:

·      Tidlig sengetid i behandlingsperioden. Helst ikke senere end kl. 22.00 

·      Daglig motion og frisk luft. Forbruget af alkohol, tobak, kaffe, alm. te og andre stimulanser bør begrænses mest muligt. Om muligt anbefales det helt at undgå stimulanser i regenerationsperioden. 

·      Har man været syg i mange år, tager det også tid at blive rask. Det kan derfor være nødvendigt at mobilisere en vis stædighed og tålmodighed.

Biopaten kan ligesom andre biologiske terapier fremkalde reaktioner. Disse reaktioner er positive tegn på, at kroppen begynder at regenerere og udrense giftstoffer og affald. Der er altså ikke tale om bivirkninger. Reaktionerne er udtryk for en akut afgiftning og ophører når selvrensningsprocessen er tilendebragt. Reaktionerne er individuelle, men følgende kan forekomme:

·      Tilsyneladende forværring af de aktuelle symptomer. Midlertidig genopblussen af tidligere sygdomme, som ikke er fuldt helbredt.

·      Træthed, ømme led og humørsvingninger.

·      Hyppig vandladning og ildelugtende urin.

·      Øget sved- og slimsekretion.

·      Ændring i afføringen; Diarré, udflåd, pus etc.

·      Infektioner.

Drik rigeligt i regenerationsperioden. Gerne 2 l. vand/urtete dagligt. 

·     Allergikere kan principielt være overfølsomme over for hvilket som helst stof, altså også de substanser som findes i regenerationsprogrammets præparater. Hvis disse ikke tåles, er det nødvendigt at prøve sig frem: Stop indtagelsen af alle præparater indtil de allergiske reaktioner er ophørt. Start så med kun ét præparat. Hvis det tåles tilføjes yderligere ét præparat etc. indtil det præparat, der fremkalder de allergiske reaktioner er fundet. Giv Biopaten besked om resultatet. I tilfælde hvor doseringen gradvist trappes op, vænnes kroppen til præparatet og voldsomme reaktioner undgås.

Kontakt
Biopati
Samtaleterapi
Kostvejledning
Vitamin/Mineraler
Fedtsyreterapi
Urteterapi
Symbioseterapi
Øreakupunktur
Homeparties
Healing
Vigtigt at vide
Opfølgning
Priser
Links